NEP sekretariāts

Aldis Misēvičs

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Nozares konsultants darba ņēmēju satura jautājumos

Aldis.misevics@lbas.lv

Ieva Bečere

 

Latvijas Darba devēju konfederācija

Nozares konsultante darba devēju satura jautājumos

 

poligrafija@lddk.lv

ieva@lpua.lv

Inta Annuškāne

 

Valsts izglītības satura centrs

Nozares konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos

 

inta.annuskane@visc.gov.lv

 

Nozaru ekspertu padomes sekretariāts norādītajā sastāvā darbojās līdz Eiropas Sociālā fonda “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īstenošanas beigām - 2015.gada 30.novembrim.

 

Pēc 2015.gada 30.novembra jautājumos, kas saistīti ar nozaru ekspertu padomēm, sazināties ar Latvijas Darba devēju konfederāciju: e-pasts: lddk@lddk.lv, tel. 67225162