Nozares apraksts

Iespiedindustrijas un ar to saistīto nozaru attīstības pakāpe jebkurā pasaulē valstī norāda ne tikai uz tās zinātniski tehnikās, bet lielā mērā arī ekonomiskās, sociālās, kultūras un intelektuālās attīstības līmeni, sabiedrības spēju akumulēt citu valstu un sabiedrību uzkrāto intelektuālo un kultūras mantojumu un integrēties to savstarpējās norisēs.

 

Jēdziens „iespiedindustrija” ietver plašu nozaru kopumu:

·         iespiedprodukcijas ražošanu (grāmatas, periodiskie izdevumi, reklāma u.c.);

·         papīra izstrādājumu ražošanu (kartona iepakojums, etiķetes, kancelejas preces u.c.);

·         iespieddarbu sagatavošanu (dizaina izstrāde, maketēšana, konstruēšana u.c.);

·         iespiedprodukcijas producēšana un realizācija (izdevējdarbība).

 

Nozares produkcijas pieprasījums un attiecīgi – piedāvājums – ir cieši saistīts gan ar iedzīvotāju pirktspēju, gan uzņēmumu finansiālo situāciju. Daļa nozares produkcijas (grāmatas, preses un reprezentācijas izdevumi) saskaņā ar Maslova izstrādāto vajadzību hierarhiju ir uzskatāma par augstākā līmeņa vajadzībām, ko  cilvēki atļaujas apmierināt tad, kad spējuši tikt galā ar neatliekamiem izdevumiem. Tomēr daļa iespiedprodukcijas (iepakojums, etiķetes, informatīvie materiāli u.c.) uzskatāmi par produktiem, kas ietilpst sabiedrības patēriņa pamatslānī.

 

Mūsdienu iespiedindustrijai un ar to saistītām nozarēm piemīt augsts tehnoloģiskais līmenis un nemitīga tā attīstība, kas prasa atbilstošu darbinieku kvalifikāciju. Tā ir prestiža ražošanas nozare ar stabilu nākotnes attīstības potenciālu gan vietējā, gan eksporta tirgos, kur Latvijas poligrāfijas uzņēmumi strādā ļoti veiksmīgi. Izdevējdarbība nevar orientēties uz latviešu grāmatu eksportu, tādēļ šajā nozarē attīstības iespējas jāmeklē uz vietas.

 

Latvijas iespiedindustrijā nav praktiski nekādas valsts līdzdalības. Starp mūsu valsts radošajām industrijām tai ir vislielākais ekonomiskais eksporta potenciāls. Pēc Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas datiem kopumā iespiedindustrijā  par regulāri ražojošiem var uzskatīt 350 uzņēmumus, kas nodarbina aptuveni 4300 darbiniekus.

 

Nozare ir ļoti investīciju ietilpīga. Pateicoties lieliem finansiāliem ieguldījumiem un ievērojamai strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanai 20 gadu laikā tā ir sasniegusi Eiropas vidējo līmeni, kas ļauj industrijai sekmīgi konkurēt gan Rietumu, gan Austrumu tirgos.

 

Nemitīga tehnoloģiju attīstība un darbaspēka augstā kvalifikācija nosaka salīdzinoši augsto saražotās produkcijas rādītāju nozarē uz vienu nodarbināto. Starp apstrādes rūpniecības nozarēm poligrāfija šajā jomā ierindojas otrajā vietā aiz elektroniskās rūpniecības.

 

Pēdējo gadu laikā jaunas ražotnes uzcēluši un gandrīz pilnībā tās nokomplektējuši ar  vismodernākajām iekārtām ir uzņēmumi SIA Livonia print, SIA Jelgavas tipogrāfija, SIA PNB Print, SIA Dizaina un poligrāfijas nams, AS Liepājas papīrs u.c. Lieli ieguldījumi veikti arī uzņēmumos AS VG Kvadra Pak, SIA UnitedPress tipogrāfija, SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala, SIA Latgales druka, SIA Talsu tipogrāfija, SIA Veiters korporācija u.c.