NEP sastāvs

 

 

Valsts puse

Kristaps Soms

Ekonomikas ministrija,

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktores vietnieks

kristaps.soms@em.gov.lv

Jānis Siliņš

(aizvieto K. Somu)

Ekonomikas ministrija,

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Inovācijas nodaļas vecākais referents

Janis.Silins@em.gov.lv

Daina Fromholde

Labklājības ministrija,

Darba departamenta Darba tirgus politikas nodaļas vecākā eksperte

daina.fromholde@lm.gov.lv

Raimonds Brīdaks (aizvieto D.Fromholdi)

Labklājības ministrija,

Darba departamenta Darba tirgus politikas departamenta vecākais referents

raimonds.bridaks@lm.gov.lv

Alla Imanta

Izglītības un zinātnes ministrija,

Izglītības departamenta vecākā referente

alla.imanta@izm.gov.lv

Ilze Kupča

Kultūras ministrija,

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Vizuālās mākslas izglītības eksperte

ilze.kupca@knmc.gov.lv

Elita Barisa (aizvieto I. Kupču)

Kultūras ministrija,

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Izglītības sistēmas eksperte

elita.barisa@lnkc.gov.lv

Žanna Ribakova

Nodarbinātības valsts aģentūra,

Pakalpojumu departamenta Apmācību nodaļas vecākā eksperte

zanna.ribakova@nva.gov.lv

 

Darba devēju puse

Guntis Strazds

Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija,

Prezidents

stragu@latnet.lv

Jurijs Hadarovičs

Latvijas Veļas ražotāju uzņēmēju asociācija,

Vadītājs

latvera@latvera.lv

Gunta Brūmane

SIA „Burdas Salons”,

Valdes priekšsēdētāja

gunta.brumane@inbox.lv

Gaļina Driviniece

 

SIA „Daiļrade RC”,

Rīkotājdirektore

galina@dailraderc.lv

 

Darba ņēmēju puse

Kristīne Martinsone

SIA „Lauma Fabrics”,

Apvienotās arodorganizācijas priekšsēdētāja

arodkom@laumafarbrics.com

Rita  Pfeifere

Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība,

Priekšsēdētāja

rpfeifere@inbox.lv

Doloresa Volkopa

AS „Valmieras stikla šķiedra”,

Personāldaļas vadītāja

Doloresa.Volkopa@valmiera-glass.com

Ilze Andersone (aizvieto D. Volkopu)

AS „Valmieras stikla šķiedra”,

Apmācību koordinatore

Ilze.Andersone@valmiera-glass.com

 

Profesionālās organizācijas

Zeltīte Pilskalne

Latvijas Drēbnieku biedrība,

Vadītāja, personāla vadītāja

zeltite13@gmail.com

Ilze Baltiņa

Rīgas Tehniskā universitāte,

Dizaina tehnoloģiju institūts

profesore

ilze.baltina@rtu.lv

Inese Ziemele

(aizvieto I. Baltiņu)

Rīgas Tehniskā universitāte,

Dizaina tehnoloģiju institūts

asociētā profesore

inese.ziemele@rtu.lv

Ivars Burakevičs

Latvijas Amatniecības kamera,

Kurpnieku biedrība

Vadītājs

burakevics@inbox.lv