Nozares apraksts

Eiropā tekstila, apģērba un apavu rūpniecība koncentrēta piecās visapdzīvotākajās Eiropas Savienības valstīs, proti, Itālijā, Lielbritānijā, Francijā, Vācijā un mazākā apjomā arī Spānijā. Šo valstu uzņēmumi saražo vairāk nekā trīs ceturtdaļas no visas Eiropas produkcijas šajā nozarē. Pateicoties ievērojamiem jauninājumiem gan tehnoloģiskā procesā, gan preču jomā, tekstila nozare dod ieguldījumu Eiropas labklājībā ar vairāk nekā 200 miljardiem eiro lielu apgrozījumu gadā, neskaitot palīgnozares, un nodrošina spēcīgu izaugsmi, īpaši „netradicionālajā” sektorā (augsto tehnoloģiju tehniskajos tekstilizstrādājumos), kas šobrīd veido gandrīz 30% no visas produkcijas.
 
Latvijā vieglās rūpniecības jeb tekstila nozare veido salīdzinoši nelielu daļu no apstrādes rūpniecības nozares kopumā, proti, 2011.gadā 5% no pievienotās vērtības un 12% no kopējo apstrādes rūpniecībā strādājošo skaita. Latvijas tekstila nozare, galvenokārt, ir orientēta uz eksportu, jo vairāk nekā 80% saražotās produkcijas tiek realizēta ārējos tirgos. Būtiska saražotās produkcijas daļa 2011.gada 11 mēnešos tika eksportēta uz kaimiņvalsti Igauniju (22% no eksporta apjoma) un NVS valstīm, t.sk. uz Krieviju (19%), kā arī uz Eiropas Savienības (ES-15) valstīm (35%).
 
Pasaules ekonomikas krīze un ekonomiskās aktivitātes samazināšanās Rietumeiropā būtiski ietekmēja nozares attīstību 2009.gadā, kad produkcijas apjoms samazinājās par 38,6%. Īpaši straujš ražošanas apjoma kritums vieglās rūpniecības nozarē bija vērojams 2008.gada beigās un 2009.gada sākumā.
 
2009.gada otrajā pusē vairumā Latvijas tirdzniecības partnervalstu ekonomiskās aktivitātes kritumu pakāpeniski nomainīja izaugsmes atsākšanās. Ārējā pieprasījuma palielinājums deva pozitīvu izaugsmes stimulu arī Latvijas ražotājiem, tādēļ 2009.gada otrajā pusē nozares ražošanas apjoms pakāpeniski sāka pieaugt. Turklāt dažās apstrādes rūpniecības nozarēs ražošanas apjoms jau 2009. gada beigās pārsniedza iepriekšējā gada līmeni.
Pozitīvas tendences saglabājās arī 2010. un 2011.gadā, kad vieglās rūpniecības nozarē bija vērojams straujš ražošanas apjoma pieaugums. 2011.gada vienpadsmit mēnešos nozares ražošanas apjoms par 22,3% pārsniedza iepriekšējā gada attiecīgā perioda līmeni. Nozares ražošanas apjoma pieaugums par 10,4% pārsniedza arī apstrādes rūpniecības ražošanas apjoma pieaugumu, proti, apstrādes rūpniecībā 2011.gada 11 mēnešos tas pieauga par 11,9%, salīdzinot ar 2010.gada attiecīgo periodu. Vieglās rūpniecības nozares galvenie noieta tirgi ir ES vecās dalībvalstis, tāpēc pasaules ekonomikas krīze un ekonomiskās aktivitātes samazināšanās Rietumeiropā būtiski ietekmēja nozares attīstību 2009.gadā, kad produkcijas apjoms samazinājās par 38,6%. Īpaši straujš ražošanas apjoma kritums vieglās rūpniecības nozarē bija vērojams 2008.gada beigās un 2009.gada sākumā.
 
Pateicoties ievērojamiem jauninājumiem gan tehnoloģiskā procesa, gan preču jomā, vieglās rūpniecības nozare turpina dot ieguldījumu Eiropas labklājībā ar vairāk nekā 200 miljardiem eiro lielu apgrozījumu gadā, neskaitot palīgnozares, un nodrošina spēcīgu izaugsmi, īpaši „netradicionālajā” sektorā, proti, augsto tehnoloģiju tehniskajos tekstilizstrādājumos, kas šobrīd veido gandrīz 30% no visas produkcijas un ar pētniecības un attīstības (R&D) izmantošanu tuvu pie 8 – 10% no apgrozījuma.
 
Kopumā nozarē strādājošo skaits attiecībā pret 2008.gadu ir samazinājies bet lielākoties, tas skaidrojams ar modernu, jaudīgāku un ražīgāku tehnoloģiju ieviešanu, kas prasa mazāku, bet labāk kvalificētu darbinieku skaitu. Mazo un vidējo uzņēmumu prognozē, ka nozares attīstība nākotnē paliks esošajā līmenī, taču lielo uzņēmumu viedoklis atšķiras, tie prognozē nozares attīstību. Saskaņā ar Vieglās rūpniecības asociācijas pārstāvju viedokli prognozēts, ka 2012.gadā Latvijas vieglās rūpniecības eksports pārsniegs 300 miljonu latu. Pamatojoties uz asociācijas pārstāvju prognozēm, turpmāko piecu gadu laikā Tekstilrūpniecības ražošanas apjoms un eksports pieaugs par 3% - 5% gadā, bet šūšanas ražošanas apjoms pēc 2012.gada samazināsies par 2% -3% gadā. Tekstilizstrādājumu ražošanas sektora attīstību nodrošinās tālāk minētie pasākumi:
 
  1. Inovatīvas tekstilizstrādājumu ražošanas attīstības stratēģijas izstrāde un ieviešana, piemēram, tekstilizstrādājumu uzlabošana ar nanomateriāliem un nanopārklājumiem, parasto materiālu apvienošana ar elektroniskajām komponentēm un mikro elektromehāniskajām sistēmām, tekstila un biometrisko sistēmu hibridizācija, jauna dizaina darba un speciālo apģērbu ražošana nelielā apjomā. 
  2. Ērta, moderna, droša un veselībai nekaitīga apģērba ražošana, t.sk. pašstarojošu, reflektējošu, pret liesmām drošu apģērbu ražošana. 
  3. Atjaunojamo izejvielu, piemēram, linu, kaņepju, nātru, niedru un koksnes, izmantošana tekstilrūpniecībā. 
  4. Linu un kaņepju audumu un neausto materiālu izmantošana ražošanā, t.sk. agrāro tekstiliju un neausto materiālu ražošana mājsaimniecības vajadzībām. 
  5. Tekstilatgāju un lietotu apģērbu pārstrādes neaustajos materiālos atjaunošana Latvijā, t.sk. transportlīdzekļu paklāju, sēdekļu pārsegu un citu no tekstilmateriāliem izgatavotu materiālu otrreizēja pārstrāde.
 
Pieprasītākās profesijas vidējam laika periodam 3-5 gadi
Pieprasītākās profesijas nozarē: Šūšanas tehnologi; Apģērbu konstruktori; Šuvēji; Piegriezēji; Tekstilizstrādājumu ražošanas iekārtu mehāniķi; Dažādu tekstilizstrādājumu ražošanas iekārtu operatori (adītāji audēji, izšuvēji).
 

Informāciju sagatavoja: Sandra Pfeifere Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības nozares konsultante darba ņēmēju satura jautājumos,

Liena Subatiņa-Brazeviča Latvijas Darba devēju konfederācijas nozares konsultante darba devēju satura jautājumos