NEP sastāvs

 

Valsts puse

Māris Riekstiņš

 Satiksmes ministrija

Dzelzceļa departamenta direktora vietnieks

maris.riekstins@sam.gov.lv

Jānis Eiduks

Satiksmes ministrija

Sauszemes transporta departamenta direktors

janis.eiduks@sam.gov.lv

Kalvis Innuss

VAS „Latvijas Jūras administrācija”

Jūrnieku reģistra Konvenciālās uzraudzības daļas vadītājs

kalvis.innuss@lja.lv

Dainis Valdmanis

Satiksmes ministrija

Sakaru departamenta Elektronisko sakaru un pasta nodaļas vecākais referents

dainis.valdmanis@sam.gov.lv

Raimonds Brīdaks

Labklājības ministrija

Vecākais referents

raimonds.bridaks@lm.gov.lv

Arta Krūze

Ekonomikas ministrija

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Ārvalstu investīciju piesaistes, tūrisma un eksporta veicināšanas nodaļas vecākā referente

arta.kruze@em.gov.lv

Andris Bartkevičs

VAS „Latvijas dzelzceļš”

Personāla attīstības un mācību daļas vadītājs

andris.bartkevics@ldz.lv

Juris Krastiņš

Satiksmes ministrija

Dzelzceļa departamenta vecākais referents

juris.krastins@sam.gov.lv

Ilze Buligina

Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības departamenta vecākā referente

Ilze.buligina@izm.gov.lv

 

Darba ņēmēju puse

Āris Ķepītis

AS „Nordeka”

Arodorganizācijas priekšsēdētājs

hansabusakepitis@inbox.lv

Aleksandrs Muhlinkins

Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība

Priekšsēdētāja vietnieks

arodbiedriba@ldzsa.lv

Juris Kalniņš

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS

Priekšsēdētājs

arodbiedriba@lakrs.lv

Aleksejs Holodņuks

Latvijas Ūdens transporta arodbiedrību federācija

Priekšsēdētājs

utaf@btv.lv

Viktors Panasjuks

AS „Liepājas osta LM" arodorganizācijas priekšsēdētājs

vitya@inbox.lv

 

Darba devēju puse

Jāzeps Spridzāns

Latvijas Kuģu un kapteiņu asociācija

Priekšsēdētājs

jazeps.spridzans@lja.lv

Ivo Ošenieks

Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija

Valdes priekšsēdētājs

lpaa@latnet.lv

Vladimirs Žerebcovs

Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija

Ģenerālsekretārs

laff@laff.lv

Aivars Tauriņš

Latvijas Loģistikas asociācija

Valdes priekšsēdētājs

lla@lla.lv

Igors Kabaškins

Latvijas transporta attīstības un izglītības asociācija

Valdes priekšsēdētājs

kiv@tsi.lv

Jānis Jurkāns

Baltijas Asociācija – Transports un loģistika

Valdes priekšsēdētājs

info@batl.eu

Mārcis Vilcāns

VAS „Latvijas Pasts”

Eksprespasta vadītājs

marcis.vilcans@pasts.lv

Ģirts Ivanovs

VAS „Latvijas Pasts” autotransporta dienesta vadītājs

girts.ivanovs@gmail.com

Valdis Trēziņš

Biedrība “Autopārvadātāju Asociācija “Latvijas auto””

Prezidents

valdis.trezins@lauto.lv

Valentīna Labonarska

Biedrība “Autopārvadātāju Asociācija “Latvijas auto””

Mācību projekta vadītāja

valentīna.labonarska@lauto.lv

 

Profesionālās organizācijas

Dārija Ūdre

 

Latvijas Amatniecības kameras Latvijas Autotransporta brālība

Priekšsēdētāja

udris_darija@inbox.lv 

Jānis Pētersons

Latvijas Dzelzceļnieku biedrība

Priekšsēdētājs

janis.petersons@ldz.lv

Ilona Grivane

Latvijas Dzelzceļnieku biedrība

LDzB biedre

ilona.grivane@rvt.lv