Nozares apraksts

Transporta un loģistikas nozare ir īpaši nozīmīga nozare Latvijas ekonomikā, jo tai ir stabils IKP pieaugums un tā sniedz pakalpojumus gandrīz visām pārējām nozarēm. Valsts pamatnostādnes šajā nozarē ir šādas:

 

  • pozicionēt Latviju kā tranzīta un loģistikas centru Āzijas un Eiropas preču plūsmā;
  • nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu, integrētu transporta sistēmu, nodrošināt labu infrastruktūras sistēmu, komercdarbības drošu satiksmi un kvalitatīvus, pieejamus tranzīta, loģistikas un sabiedriskā transporta pakalpojumus.

 

Transporta un loģistikas nozare sevī ietver piecus galvenos sektorus – sauszemes transports un cauruļvadu transports; ūdens transports; gaisa transports; uzglabāšanas un transporta palīgdarbības; pasta un kurjeru darbības.

 

Lielākie transporta un loģistikas nozares uzņēmumi savu darbību nodrošina un ģeogrāfiski atrodas Rīgā un Rīgas rajonā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Valmierā, kas norāda uz lielāko transporta un loģistikas uzņēmumu uzņēmējdarbības nodrošināšanu plaši apdzīvotās vietās. Lielākie transporta un loģistikas nozares uzņēmumi ir VAS „Latvijas Pasts”, AS „Air Baltic”, VAS „Latvijas Dzelzceļš”, SIA „Kreiss”, RP SIA „Rīgas Satiksme”, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””, Ventspils brīvosta, Rīgas brīvosta, AS „Liepājas osta LM”, SIA „Shenker”, SIA „Kuehne+Nagel”, SIA „DPD Latvija”, SIA „DHL Latvija”, SIA „Baltijas kravu centrs”.

 

Nozares vadošās asociācijas: Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija; Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija; Latvijas Loģistikas asociācija; Autopārvadātāju asociācija „Latvijas auto”; Latvijas Dzelzceļa nozares darba devēju organizācija; Latvijas Kuģu un kapteiņu asociācija.

 

Ņemot vērā IKP pieaugumu, tiek prognozēts neliels nozarē strādājošo darbinieku skaita pieaugums, bet samazināsies pieprasījums pēc nekvalificēta darbaspēka, jo pieaugs kopējā nozares tehnoloģiskā attīstība.

 

Informāciju sagatavoja: J.Pumpiņš, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības nozares konsultants.