Nozares apraksts (tūrisms)

Pēdējo gadu laikā globālās ekonomikas krīzes ietekmē tūrisma nozare Eiropā ir piedzīvojusi būtiskas izmaiņas. 2008.gada otrajā pusē un 2009.gadā Eiropā bija vērojama ekonomikas lejupslīde, un, lai gan lielākajās Eiropas valstīs jau 2009.gada vidū sākās neliela augšupeja. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Pasaules Tūrisma organizācijas datiem kopumā pasaules tūrisms ir atguvies no 2008. - 2009.gadu krīzes straujāk nekā paredzēts 2010.gadā tūrisma nozares pieaugumam Eiropā sastādot vidēji 3%, bet ieņēmumu apmēram samazinoties vēl par aptuveni 1%. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Pasaules Tūrisma organizācijas datiem Latvijā nozares pieaugums 2010.gadā sasniedza 15%. Savukārt 2011.gada četros mēnešos tūristu skaits Eiropā ir audzis par 6% liecinot par tūrisma nozares pakāpenisku atgūšanos no ekonomiskās krīzes sekām.
 
Neskatoties uz to, ka kopējais tūrisma nozares ieņēmumu apmērs Latvijā ir visai neliels salīdzinājumā ar pārējām ES dalībvalstīm, tūrisma nozare Latvijā ir arī nozīmīgs eksporta ienākumu avots, kas sniedz ievērojamu pienesumu valsts iekšzemes kopproduktam. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes apkopoto informāciju 2010.gadā Latvijā ārzemju ceļotāju robežšķērsojumu skaits sasniedza 5,04 miljonus, proti, par 6,6% vairāk nekā 2009.gadā. 
 
Savukārt 2011.gada pirmajā pusgadā Latvijas robežu ārvalstu ceļotāji šķērsojuši par 9,7% Vairāk nekā 2010.gada pirmajā pusgadā. Viesiem, kuri Latvijā pavadīja vairāk nekā diennakti, šeit uzturējās vidēji 3,7 diennaktis. Neraugoties uz robežšķērsotāju skaita pieaugumu, ārvalstu ceļotāju kopējie izdevumi Latvijā samazinājušies līdz 333,9 milj. Latu. Salīdzinot ar 2009.gadu, ir novērojama izdevumu lejupslīde 3% apmērā.
 
Pamatojoties uz citu valstu pieredzi, nozares eksperti norāda, ka Latvijas tūrisma nozarei ir izaugsmes potenciāls, tomēr jāņem vērā, ka potenciālie ārvalstu un vietējie tūristi nākotnē būs prasīgāki pret tūrisma pakalpojumu kvalitāti. Līdz ar to pakalpojumu izvēli un apmierinātības līmeni noteiks cenas atbilstība pakalpojuma kvalitātei.
 
Latvijā ar tūrisma nozari saistītās profesijas var apgūt 61 izglītības iestādē t.sk. augstskolās, koledžās, profesionālās izglītības iestādēs. Kopumā izglītības iestādēs iespējams iegūt izglītību 38 ar nozari saistītās profesijās.
 

Informāciju apkopoja: S.Graikste, Latvijas Darba devēju konfederācijas nozares konsultante