NEP sastāvs

Valsts puse

Ilze Lore

 

Ekonomikas ministrija,

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas nodaļas vadītāja

ilze.lore@em.gov.lv

Edmunds Fernāts

Ekonomikas ministrija, Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas nodaļas vecākais referents

 

Edmunds.Fernats@em.gov.lv

Aļona Nikolajeva

 

Labklājības ministrija,

Darba departamenta darba tirgus politikas  nodaļas vecākās referente

alona.nikolajeva@lm.gov.lv

Raimonds Brīdaks

Labklājības ministrija,

vecākais referents

Raimonds.Bridaks@lm.gov.lv

Valda Vilcāne

Labklājības ministrija,

Darba departamenta darba tirgus politikas  nodaļas vecākās referente

valda.vilcane@lm.gov.lv

Ēriks Sīka

Izglītības un zinātnes ministrija, Izglītības departamenta vecākais eksperts

eriks.sika@izm.gov.lv

Alite Grobiņa

Nodarbinātības valsts aģentūra, vecākā eksperte

Alite.Grobina@nva.gov.lv

 

Darba devēju puse

Dainis Locāns

Latvijas Biznesa konsultantu asociācija,

Izpilddirektors

info@lbka.lv

Ieva Kalve

Latvijas Profesionālo sekretāru un biroja vadītāju asociācija,

Prezidente

kieva@apollo.lv

Ruta Šneidre

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija,

Valdes priekšsēdētāja

ruta.sneidere@lu.lv

Inta Brūna

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija,

Pārstāvju sapulces locekle

inta.bruna@lu.lv

Ģirts Beikmanis

Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija,

Valdes priekšsēdētājs

girts.beikmanis@gmail.com

Baiba Pļaviņa

Nodibinājums “Latvijas Namu pārvaldnieku ģildes nodibinājums,

Valdes priekšsēdētāja

baiba.plavina@parvaldniekugilde.lv

Ineta Geipele

Rīgas Tehniskā universitāte,

Pārvaldnieku ģilde, valdes locekle

Ineta.Geipele@rtu.lv

Ivars Civčišs

VAS “Latvijas pasts”,

Iekšējās drošības dienesta vadītājs

ivars.civciss@pasts.lv

Māris Bērziņš

SIA “Cēsu tirgus”, valdes priekšsēdētājs

Latvijas Tirgotāju asociācija, padomes priekšsēdētājs 

informacija@cesutirgus.lv

Iveta Mietule

Rēzeknes uzņēmēju biedrība, SIA “MRD un Ko” valdes locekle, Rēzeknes augstskolas profesore

mietule@inbox.lv

Silvija Bruņa

Projektu vadītāju profesionālā apvienība, Valdes locekle

silvija.bruna@pvpa.lv,

Edijs Liepiņš

Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas komercstruktūras direktors, eksperts

edijs.liepins@gmail.com

Henriks Danusēvičs

Latvijas Tirgotāju asociācija,

Prezidents

ta@bkc.lv,

 henriks@lta.lv

Iveta Liniņa

Latvijas Tirgotāju asociācijas deleģēta pārstāve, Biznesa augstskola “Turība” Programmu direktore

Iveta.Linina@turiba.lv

Andrejs Valters

Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija, valdes loceklis,

(LANĪDA) deleģēts pārstāvis

andrejs@lange.lv

Guntars Loba

Latvijas Biznesa drošības asociācija

guntarsloba@gmail.com

Jānis Kalers 

DNKA (Drošības nozares kompāniju asociācija), komunikāciju konsultants

Janis.Kalers@mccannconsulting.lv, office@dnka.lv

Beāte Petriņa

VAS “Latvijas Pasts” , personāla attīstības daļas vadītāja

beate.petrina@pasts.lv

 

Darba ņēmēju puse

Maira Muceniece

Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība (LTDA), priekšsēdētāja

ltda@inbox.lv

Anita Elste

 

SIA ,,Madonas patērētāju biedrība”, tirdzniecības vadītāja, uzņēmuma arodorganizācijas priekšsēdētāja Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības (LTDA) priekšsēdētājas vietniece

pavulaanita2@inbox.lv

Gaida  Jonāse

KS “Cēsu RPB” tirdzniecības vadītāja, Tirdzniecības  arodorganizācijas priekšsēdētāja

gaidackks@inbox.lv

Mārtiņš Mertens

SIA “Rimi Latvia”, Rimi “Mols”, pārdevējs-kasieris, uzņēmuma arodaktīva loceklis, LBAS jauniešu padomes loceklis

markuss@tvnet.lv

Aldis Kūla

SIA “Rimi Latvia”, “Rimi Ādaži”, pārdevējs-kasieris, uzņēmuma arodkomitejas loceklis

akulic@inbox.lv

Aleksejs Rosļikovs

Apsardzes darbinieku biedrība, valdes priekšsēdētājs, Latvijas Apsardzes Nozares Darbinieku Arodbiedrības  priekšsēdētājs

valde.adb@inbox.lv

 

Neatkarīgie eksperti

Jānis Vanags

Asoc. profesors, Dr.oec

Janis.Vanags©rtu.lv

Līga Saleniece

SIA ,,Buts,, mācību centrs,

Direktora vietniece izglītības jomā

liga@buts.lv

Tatjana Tambovceva

Asoc. profesore, Dr.oec

Tatjana.Tambovceva@rtu.lv

Silvija Rēvele

Tirdzniecības partneris Latio

silvija.revele@gmail.com 

silvija.revele@latio.lv