Nozares pētījums

Lai nodrošinātu Latvijas tautsaimniecības nozaru kvalifikāciju pārskatāmību, salīdzināmību un pārnesamību starptautiski atzīstamai kvalifikācijas līmeņu salīdzināšanai citu Eiropas valstu kvalifikāciju sistēmās, ieviešot Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras astoņus līmeņus, Eiropas Sociālā fonda projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītībasefektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (turpmāk - projekts) ietvaros 2015.gadā iepirkuma rezultātā izvēlētie pakalpojuma sniedzēji veica nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveidi atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.

 

Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveides rezultāts sastāv no divām daļām – pilnveidotās profesionālo kvalifikāciju struktūras un pētījuma „Profesionālā izglītība” katrā no 14 projekta ietvaros pētītajām Latvijas tautsaimniecības nozarēm.


Nozaru kvalifikāciju struktūras pilnveides rezultātā noteiktas pamatprofesijas, saistītās profesijas un specializācijas, strukturējot tās pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, ievērojot katrai kvalifikācijai nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences.

 

Ar pētījumu „Profesionālā izglītība” ir iegūta apkopojoša nozares profesionālās izglītības pieprasījumu un piedāvājumu raksturojoša informācija, kas pamato izmaiņas nozares profesionālo kvalifikāciju struktūrā un sniedz citus secinājumus izmaiņām profesionālās izglītības jomās.

 

2015.gadā projekta ietvaros veiktās nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveides atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai rezultāti:

Nozares kvalifikāciju sistēmas pilnveides rezultāts

Lejupielādēt

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozares kvalifikāciju struktūra (2015)

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozares apraksts (2015)

 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

  

 

 

Ar 2012.gadā Projekta ietvaros veiktās sākotnējās nozares un nozares sektoru izpētes rezultātiem var iepazīties šeit:

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozares apraksts (2012)

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozares kvalifikāciju struktūra (2012)