Konference 19.01.2012.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu 2012.gada 19.februārī rīkoja konferenci „Nozaru un darba devēju loma  profesionālās izglītības attīstībā”. Tā notika VIAA izstrādātā ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros.

Konferencē vienkopus pulcējās izglītības politikas veidotāji un īstenotāji, darba devēji un darba ņēmēji, lai rastu kopīgu vīziju profesionālās izglītības attīstībai Latvijā un definētu svarīgākos visu iesaistīto pušu veicamos uzdevumus.

Konferencē piedalījās 220 dalībnieku: ekonomikas ministrs D.Pavļuts, labklājības ministre I.Viņķele, IZM Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktors J.Gaigals, Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” 12 nozaru ekspertu padomju pārstāvji, uzņēmumu vadītāji, darbinieki, nozaru profesionālo organizāciju līderi, kā arī profesionālo izglītības iestāžu un koledžu vadītāji.

Konferencē prezentēja 12 Ekonomikas ministrijas izvirzīto tautsaimniecībā svarīgāko nozaru izpētes procesu un pirmos rezultātus un izklāstīja nozaru ekspertu padomju (NEP) uzdevumus izglītības sektorpolitikas veidošanā. Četras NEP informēja par līdzšinējo iesaisti profesionālās izglītības jautājumos.

Konferences kopsavilkums pieejams šeit.

Konferences materiāli:

 1. “NEP uzdevumi izglītības sektorpolitikas veidošanā” (Jānis Gaigals,Izglītības un zinātnes ministrija);
 2. “Kokrūpniecības (mežsaimniecības, kokapstrādes) nozaru ekspertu padome” (Jānis Mārciņš, LDDK nozares konsultants darba devēju satura jautājumos);
 3. “Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padome” (Juris Sīlis, Jelgavas tipogrāfija, nozares ekspertu padomes loceklis);
 4. “Tūrisma un skaistumkopšanas nozaru ekspertu padome” (Santa Graikste, LVRA izpilddirektore, LDDK nozares konsultante darba devēju satura jautājumos);
 5. “Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, komerczinību) nozaru ekspertu padome” (Inta Grīnberga, LDDK nozares konsultante darba devēju satura jautājumos);
 6. “Pētījums: Nozaru izpēte profesionālajai izglītībai. Nozares izpētes process un pirmie rezultāti (Ernst&Young).

 

Projekta ziņu speciālizdevums 2012/01

 

 1. Profesionālās izglītības sistēmā notiek būtiskas un ilgi gaidītas pārmaiņas;

 2. Nozaru konsultantu paveiktais sadarbībā ar ekspertu padomēm;

 3. Projekts uzlabo profesionālās izglītības efektivitāti;

 4. Izmantojot moduļu pieeju, pārstrukturēs profesionālās izglītības un tālākizglītības programmas;

 5. Valsts un politikas veidotāju atbalsts profesionālās izglītības attīstībā;

 6. Nozaru ekspertu padomju atbalsts profesionālās izglītības attīstībā: viedokļi.