Kontakti

Projekta administrācija:

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Reģistrācijas Nr. 90001800413
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Faktiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 16 - 1, 5.stāvs, Rīga, LV – 1050

www.viaa.gov.lv

Projekta atbildīgā amatpersona

Elīna Purmale – Baumane

Tālr. 67854775

e-pasts: 

elina.purmale-baumane@viaa.gov.lv

Projekta vadītāja

Ina Logina

Tālr. 67854771

e-pasts: ina.logina@viaa.gov.lv

Projekta vadītāja

Agnese Puķīte

Tālr. 67854771

e-pasts: agnese.pukite@viaa.gov.lv

Projekta eksperts

Dzintra Tillere

e-pasts: dzintra.tillere@viaa.gov.lv

Finanšu speciāliste

Inese Gaismiņa

Tālr. 67854773

e-pasts: inese.gaismina@viaa.gov.lv


Projekta sadarbības partneri

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Nacionālā koordinatore

Ruta Porniece

Tālr. 67035918

e-pasts: ruta.porniece@lbas.lv

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana nozares un

Ķīmiskās rūpniecības nozares un tās saskarnozares ķīmija, farmācija, biotehniska, vide

nozaru konsultante darba ņēmēju satura jautājumos

Sandra Pfeifere

e-pasts: Sandra.pfeifere@lbas.lv

Tūrisma un skaistumkopšanas nozares konsultants darba ņēmēju satura jautājumos

Jānis Pumpiņš

e-pasts: Janis.pumpins@lbas.lv

Kokrūpniecības (mežsaimniecības, kokapstrādes) nozares konsultante darba ņēmēju satura jautājumos

Inguna Siņica

e-pasts: inguna.sinica@lbas.lv

lmnainguna@lmna.lv

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares konsultants darba ņēmēju satura jautājumos

Ligita Brahmane

e-pasts: ligita.brahmane@lbas.lv

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozares konsultante darba ņēmēju satura jautājumos nozare

Anita Čapkovska

e-pasts: anita.capkovska@lbas.lv

Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares konsultants darba ņēmēju satura jautājumos nozare

Aldis Misēvičs

e-pasts: Aldis.misevics@lbas.lv

Enerģētikas nozares konsultants darba ņēmēju satura jautājumos nozare

Jānis Silarājs

e-pasts: Janis.silarajs@lbas.lv

Būvniecības nozares konsultants darba ņēmēju satura jautājumos nozare

Ieva Gretere

e-pasts: Ieva.gretere@lbas.lv

Transporta un loģistikas nozares konsultants darba ņēmēju satura jautājumos

Jānis Pumpiņš

e-pasts: Janis.pumpins@lbas.lv

Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības konsultante darba ņēmēju satura jautājumos

Ieva Freiborne

e-pasts: Ieva.Freiborne@lbas.lv

Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību nozares konsultante darba ņēmēju satura jautājumos

Ekaterina Bayanova

e-pasts: Ekaterina.Bayanova@lbas.lv

 

Latvijas Darba devēju konfederācija

Nozaru nacionālā koordinatore

Anna Pavlina

Tālr. 67225162

e-pasts: anna.pavlina@lddk.lv

Nacionālā koordinatore

Laura Smilga

Tālr. 67225162

e-pasts: laura.smilga@lddk.lv

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana nozares konsultante darba devēju satura jautājumos

Ingrīda Šahta

e-pasts: ingrida.sahta@rtu.lv

Tūrisma un skaistumkopšanas nozares konsultante darba devēju satura jautājumos

Santa Graikste

e-pasts: turisms@lddk.lv

skaistumkopsana@lddk.lv

santa.graikste@hotel.lv

Kokrūpniecības (mežsaimniecības, kokapstrādes) nozares konsultants darba devēju satura jautājumos

Artūrs Bukonts

e-pasts: arturs.bukonts@latvianwood.lv

Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozares konsultante darba devēju satura jautājumos

Sarmīte Babāne

e-pasts: sarmite.babane@losp.lv

Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību nozares konsultants darba devēju satura jautājumos

Andis Lejiņš

e-pasts: metals@lddk.lv

andis433@inbox.lv

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare konsultante darba devēju satura jautājumos

Iveta Blaua

e-pasts: iveta.blaua@kc.lv

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozares konsultante darba devēju satura jautājumos

Inta Grīnberga

e-pasts: uznemejdarbiba@lddk.lv

inta.grinberga@gmail.com

Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares konsultante darba devēju satura jautājumos

Ieva Bečere

e-pasts: poligrafija@lddk.lv

ieva@lpua.lv

Enerģētikas nozares konsultants darba devēju satura jautājumos

Māris Valdis Kalniņš

e-pasts: energetika@lddk.lv

maris.kalnins@latvenergo.lv

Būvniecības nozares konsultante darba devēju satura jautājumos

Silvija Bruņa

e-pasts: silvija.bruna@gmail.com

buvnieciba@lddk.lv

Transporta un loģistikas nozares

konsultante darba devēju satura jautājumos

Ineta Pelše

e-pasts: ipikse@gmail.com

transports@lddk.lv

Ķīmiskās rūpniecības nozares un tās saskarnozares ķīmija, farmācija, biotehniska, vide konsultante darba ņēmēju satura jautājumos

Raina Dūrēja

e-pasts: rdureja@lakifa.lv

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Projekta koordinatore

Kristīne Strūberga

Tālr. 67387864

e-pasts: kristine.struberga@ikvd.gov.lv

Projekta vecākais eksperts

Māris Stinkulis

Tālr. 67358077

e-pasts: maris.stinkulis@ikvd.gov.lv

Projekta vecākā eksperte

Sarmīte Dīķe

Tālr. 67358076

e-pasts: sarmite.dike@ikvd.gov.lv

 

Valsts izglītības satura centrs

Projekta koordinatore profesionālās izglītības satura jautājumos

Sarmīte Valaine

Tālr. 67503753

e-pasts: sarmite.valaine@visc.gov.lv

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana nozares un

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozares

konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos

Tatjana Daņilova

e-pasts: Tatjana.danilova@visc.gov.lv

Ķīmiskās rūpniecības nozares un tās saskarnozares ķīmija, farmācija, biotehniska, vide un

Transporta un loģistikas nozares

konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos

Dace Vīgante

e-pasts: Dace.vigante@visc.gov.lv

Tūrisma un skaistumkopšanas nozares un

Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares

konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos

Inta Annuškāne

e-pasts: inta.annuskane@visc.gov.lv

Kokrūpniecības (mežsaimniecības, kokapstrādes) nozares,

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares un

Būvniecības nozares

konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos

Helga Kaukule

e-pasts: helga.kaukule@visc.gov.lv

Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozares,

Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinību nozares un

Enerģētikas nozares

konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos

Laura Iveta Strode

e-pasts: laura.strode@visc.gov.lv

Nozares konsultants profesionālās izglītības eksaminācijas jautājumos

Ruta Ančupāne

e-pasts: ruta.ancupane@visc.gov.lv

Nozares konsultants profesionālās izglītības eksaminācijas jautājumos

Brigita Pauniņa

e-pasts: brigita.paunina@visc.gov.lv

Nozares konsultants e-vides satura izveides un pilnveides jautājumos

Māris Dukurs

e-pasts: maris.dukurs@visc.gov.lv

Nozares konsultante profesionālās izglītības eksaminācijas jautājumos

Nora Veignere

e-pasts: nora.veignere@visc.gov.lv