Par projektu

Informatīvie materiāli un metodikas

Eiropas sociālā fonda projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” sasniegto rezultātu ilgtspējai izstrādāti informatīvie un metodiskie materiāli: