Par projektu

Nozaru izpēte

 

Eiropas Sociālā fonda projekta “Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (projekts) īstenošanas ietvaros ir veikta nozares izpēte projektā definētajām četrpadsmit nozarēm, tas ir, ar nozari saistītās informācijas ieguves, apkopošanas un analīzes rezultātā, izmantojot atbilstošas pētniecības metodes, sagatavoti nozares apraksti profesionālās izglītības vajadzībām un noteikta nozares profesionālo kvalifikāciju struktūra.

2011.gada 16.februārī Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome apstiprināja nozaru sarakstu pētījuma veikšanai:

1. Būvniecība;

2.Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;

3. Enerģētika;

4. Kokrūpniecība (mežsaimniecība, kokapstrāde);

5. Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares – ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide;

6. Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības;

7. Lauksaimniecība;

8. Pārtikas rūpniecība;

9. Poligrāfija un izdevējdarbība, papīra un papīra izstrādājumu ražošana un datordizains;

10. Skaistumkopšana;

11. Tūrisms;

12. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;

13. Transports un loģistika;

14. Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības).

2012. gadā iepirkuma rezultātā izvēlētās konsultāciju kompānijas veica nozaru un nozaru sektoru detalizētas izpētes, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības administrācijas izstrādāto Nozares izpētes metodiku un nacionālās programmas projekta „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” ietvaros formulēto darba uzdevumu, kā rezultātā izstrādāti nozaru apraksti un nozaru kvalifikāciju struktūras, t.sk. izstrādātas nozaru  profesiju kartes atbilstoši pieciem kvalifikācijas līmeņiem.

Ar 2012.gada projekta ietvaros veiktā pētījuma rezultātiem var iepazīties šeit.

 

Lai nodrošinātu Latvijas tautsaimniecības nozaru kvalifikāciju pārskatāmību, salīdzināmību un pārnesamību starptautiski atzīstamai kvalifikācijas līmeņu salīdzināšanai citu Eiropas valstu kvalifikāciju sistēmās, ieviešot Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras astoņus līmeņus, Projekta ietvaros 2015.gadā iepirkuma rezultātā izvēlētie pakalpojuma sniedzēji veica nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveidi atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.

Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveides rezultāts sastāv no divām daļām – pilnveidotās profesionālo kvalifikāciju struktūras un pētījuma „Profesionālā izglītība” katrā no 14 projekta ietvaros pētītajām Latvijas tautsaimniecības nozarēm.


Nozaru kvalifikāciju struktūras pilnveides rezultātā noteiktas pamatprofesijas, saistītās profesijas un specializācijas, strukturējot tās pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, ievērojot katrai kvalifikācijai nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences.

Ar pētījumu „Profesionālā izglītība” ir iegūta apkopojoša nozares profesionālās izglītības pieprasījumu un piedāvājumu raksturojoša informācija, kas pamato izmaiņas nozares profesionālo kvalifikāciju struktūrā un sniedz citus secinājumus izmaiņām profesionālās izglītības jomās.

2015.gadā projekta ietvaros veiktās nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveides atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai rezultāti:

 

Nozare

Nozares kvalifikāciju sistēmas pilnveides rezultāts

Lejupielādēt

1.

Būvniecība

Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūra

 

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Būvniecības nozares apraksts

 

Būvniecības nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

 

2.

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares kvalifikāciju struktūra

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares apraksts

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

 

3.

Enerģētika

Enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūra

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Enerģētikas nozares apraksts

 

Enerģētikas nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

 

4.

Kokrūpniecība (mežsaimniecība, kokapstrāde)

Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozares kvalifikāciju struktūra

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrādes) nozares apraksts

 

Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrādes) nozares saistīto profesiju karte 22.10.2015.

 

5.

Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares – ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru kvalifikāciju struktūra

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru apraksts

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

 

6.

Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares kvalifikāciju struktūra

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares apraksts

Metāla apstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

 

7.

Lauksaimniecība

Lauksaimniecības nozares kvalifikāciju struktūra

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Lauksaimniecības nozares apraksts

Lauksaimniecības nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

 

8.

Pārtikas rūpniecība

Pārtikas rūpniecības nozares kvalifikāciju struktūra

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Pārtikas rūpniecības nozares apraksts

Pārtikas rūpniecības nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

 

9.

Poligrāfija un izdevējdarbība, papīra un papīra izstrādājumu ražošana un datordizains

Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares kvalifikāciju struktūra

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares apraksts

 

Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

 

10.

Skaistumkopšana

Skaistumkopšanas nozares kvalifikāciju struktūra

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Skaistumkopšanas nozares apraksts

Skaistumkopšanas nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

 

11.

Tūrisms

Tūrisma nozares kvalifikāciju struktūra

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Tūrisma nozares apraksts

Tūrisma nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

 

12.

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares kvalifikāciju struktūra

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares apraksts

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

 

13.

Transports un loģistika

Transporta un loģistikas nozares kvalifikāciju struktūra

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Transporta un loģistikas nozares apraksts

 

Transporta un loģistikas nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.

 

14.

Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības)

 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozares kvalifikāciju struktūra

Pētījums “Profesionālā izglītība” - Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozares apraksts

 

Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozares saistīto profesiju karte uz 22.10.2015.