Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkēviča:

Šajā projektā nodarbinātības veicināšana ir galvenais mērķis, jo uzlabojot profesionālās izglītības satura kvalitāti, atbilstoši nozaru vajadzībām, var nodrošināt, ka profesionālās izglītības iestāžu absolventi ir apguvuši darbam nepieciešamās zināšanas, kompetences un prasmes un ir konkurētspējīgi darba tirgū. Tādēļ esmu gandarīta, ka nozares un to pārstāvji ir apliecinājuši apņemšanos sakārtot jautājumus par uzņēmumu nodrošināšanu ar vidējās kvalifikācijas darbaspēku, iesaistoties nozaru ekspertu padomju darbā.

 

Nozaru ekspertu padomēm kopā ar Valsts izglītības satura centru ir uzticēts atbildīgs uzdevums – tām ir jānosaka nozares attīstībai nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas, prasmes un kompetences un šīs vajadzības ir jāievieš izglītības programmās, jāizstrādā tām atbilstoši kvalifikāciju eksāmeni, lai nodrošinātu, ka profesionālās izglītības audzēknis būtu kvalitatīvi sagatavots, kompetents un prasmīgs sava aroda veicējs. Nepieciešama visu pušu ieinteresētība, atbildība ilgtermiņa sadarbībai, lai pamazām sakārtotu profesionālo izglītību atbilstoši darba tirgus vajadzībām.

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības aktivitātes Projektā