Latvijas Darba devēju konfederācija

Lai veicinātu pastāvīgi strādājošas, kvalitatīvas, nozaru attīstības vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošas profesionālās izglītības satura nodrošināšanas sistēmas izveidošanu un ilgtspēju, Latvijas Darba devēju konfederācija ir iesaistījusies ES struktūrfondu projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īstenošanā.

 

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Menģelsone:

 

profesionālās izglītības kvalitāte ir izšķiroša tautsaimniecības produktivitātes un konkurētspējas kāpināšanai, savukārt profesionālās izglītības kvalitāte ir vistiešākajā mērā atkarīga no veiksmīgas sadarbības ar pasūtītāju – darba devējiem.

„Mēs ar šī projekta palīdzību vēlamies stiprināt darba devēju organizāciju un nozaru asociāciju lomu profesionālajā izglītībā, koordinējot un apvienojot to prasības nākotnes prasmēm un kompetencēm. Kā darba devēju pārstāvjiem, mums ir būtiska gan darbaspēka izglītība un kvalifikācija, gan izglītības sistēmas elastīga reaģēšana uz darba tirgus prasībām, kā arī efektīva sadarbība starp valsts institūcijām, darba devējiem un darba ņēmējiem,” uzsver L.Menģelsone.

 

Vairāk informācijas par Latvijas Darba devēju konfederāciju www.lddk.lv