Valsts izglītības satura centra aktivitātes Projektā

 

Valsts izglītības satura centra kā sadarbības partneris veic sekojošas funkcijas projektā:

 

  • piedalās nozaru noteikšanā, kurās Projektā tiek veikta izpēte un izveidotas Nozaru ekspertu padomes;

 

  • piedalās nozaru noteikšanā, kurās projekta ietvaros tiek veidotas nozaru kvalifikācijas struktūras, nozaru izpētē, pamatprofesiju, saistīto profesiju un specializāciju noteikšanā;

 

  • piedalās Nozaru ekspertu padomes darbā profesionālās izglītības satura jautājumos;

 

  • konsultē Nozaru ekspertu padomes  un darba grupas par Nacionālās programmas projektā „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” (turpmāk – Nacionālās programmas projekts) izstrādātajām metodikām profesionālās izglītības kvalitātes pilnveidei;

 

 

 

  • koordinē profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādi, Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes metodiku.

 

Vairāk informācijas par Valsts izglītības satura centru www.visc.gov.lv