Konferencē vērtēs paveikto profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai

Submitted by info@nozarueks… on Thu, 02/26/2015 - 17:22
VIAA

Lai izvērtētu paveikto profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanā un iezīmētu nākotnes attīstības virzienus darba devēju, darba ņēmēju un profesionālajā izglītībā iesaistīto institūciju sadarbībai profesionālajā izglītībā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ceturtdien, 26. novembrī, rīko konferenci “Stabils pamats profesionālās izglītības prestižam un kvalitātei radīts – ejam tālāk!”.

Ir noslēdzies piecu gadu darbs VIAA administrētajā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā, kuru īstenojot izveidota tautsaimniecības nozaru attīstībai vajadzīgā profesionālās izglītības satura veidošanas sistēma un radīts paliekošs un sistemātisks sadarbības mehānisms starp profesionālajā izglītībā iesaistītajām institūcijām, darba devējiem un darba ņēmējiem. 

“Šobrīd modernizācija ir būtiski mainījusi ne tikai mūsu tehnikumu ēkas un mācību aprīkojumu, bet arī profesionālās izglītības satura sistēmu. Ir paveikts nozīmīgs darbs partnerības izveidē starp izglītotājiem, darba devējiem un darba ņēmējiem.  Projektā izveidotas 12 tautsaimniecības nozaru ekspertu padomes - ilgtspējīgas institūcijas, kas spēj ietekmēt gan darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvaru, gan prasības kvalificētu darbinieku prasmju un zināšanu līmenim. Ir izveidota institucionāla sistēma, kas turpmāk ietekmēs un veidos izglītības un tālākizglītības saturu un mācību procesu jauniešiem un pieaugušajiem. Projektā ir radītas arī jaunas zināšanas un pieredze izglītības programmu arhitektūrai – moduļu pieeja, kas ļauj elastīgi un operatīvi reaģēt uz aktuālajām darba tirgus prasībām. Ir izveidotas arī metodes dzīvē un darbā iegūtu prasmju novērtēšanai un atzīšanai,” atzīst VIAA direktore Dita Traidās.

Projekta noslēguma konferencē nozaru, darba devēju un darba ņēmēju organizācijas dialogā ar valsts institūciju amatpersonām diskutēs par turpmākajiem soļiem jauninājumu ilgtspējas nodrošināšanā un profesionālajā izglītībā turpmāk veicamajiem uzdevumiem.

ESF projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” VIAA īstenoja sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.