Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme

Submitted by info@nozarueks… on Thu, 06/02/2016 - 17:24

2015.gada 14.oktobrī plkst. 14:00 Valsts izglītības attīstības aģentūras telpās, Rīgā, Z.A. Meierovica bulvārī 16-1, 5.stāva konferenču zālē notiks Būvniecības nozares ekspertu padomes sanāksme.

Sanāksmē plānots izskatīt šādus jautājumus:

  1. Diskusija par problēmām Būvdarbu vadītāju sadaļā un profesijas standarta projektu “Transportbūvju būvdarbu vadītājs”

  2. Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas pieredze Latvijā no 2011.gada līdz 2015.gadam

  3. Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu pašnovērtējuma metodisko ieteikumu izmantošana izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesā

  4. Nozares profesionālās izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas rezultāti un Profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu rokasgrāmata – palīgs nozaru deleģētajiem akreditācijas ekspertu komisijas ekspertiem

  5. Informācija par būvniecības nozares kvalifikāciju sistēmas pilnveidi atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai